Islam

Geloof en praktijk in de islam.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is de islam.

Dit zal gebeuren aan de hand van een korte algemene introductie met betrekking tot de basiszaken van de islam, waarna het voor jou, de kijker, mogelijk is in deze videocategorie meer informatie te vinden over de onderwerpen die in deze video besproken zullen worden. Wanneer we spreken over een algemene introductie tot de islam dan gaat het zowel om basiszaken betreffende daden van aanbidding als om basiszaken betreffende de geloofsleer. Maar voordat ik hierover begin; laten we eerst eens zien wat islam nu precies is? Islam is de naam van de religie waartoe de profeten die door Allah gezonden werden opgeroepen hebben, vanaf Adam de eerste mens en eerste profeet, tot aan Mohammed, die de laatste profeet is geweest die Allah naar de mensen gestuurd heeft. In het Arabisch betekent het woord islam zoveel als overgave of onderwerping aan Allah.

Overgave aan Allah? Wie is Allah dan eigenlijk? Allah is de Arabische naam die gebruikt wordt om de schepper van de hemelen en de aarde aan te duiden. Dit is overigens niet alleen onder moslims zo, ook de christenen die leven in de Arabische wereld zeggen geen God, zij zeggen Allah. Wanneer je een bijbel open zou slaan van een Arabische Christen dan zul je zien dat op de plaatsen waar in een Nederlandse bijbel God staat, in de Arabische bijbel Allah staat. Dat is natuurlijk een interessant gegeven gezien in Nederland vaak word gezegd: De god van de Christenen is niet de Allah van de moslims. Dit heeft echter te maken met het godsbeeld dat men heeft en niet met de benaming, gezien er in algemene termen dezelfde God bedoeld wordt. Het godsbeeld binnen de islam zal echter niet in deze video besproken worden maar in een andere video.

Wij richten ons nu op de volgende vraag: wat zijn moslims? Moslims zijn mensen die de islam als religie hebben. Het woord moslim is afgeleid van het woord islam en betekent “degene die zich overgeeft aan Allah”. Deze overgave aan Allah betekent het geloven in Allah terwijl er met woorden en daden gehandeld wordt naar dit geloof, oftewel; terwijl men Hem, Allah dus, aanbidt. Er is ook een andere naam die aan moslims wordt gegeven; mohammedanen. Moslims zien deze benaming echter als ongepast omdat zij enkel en alleen Allah aanbidden. De profeet Mohammed vormt wel het voorbeeld voor moslims in de dagelijkse praktijk maar is absoluut niet een persoon die door hen aanbeden wordt. Moslims zijn dus mensen die Allah aanbidden, zij aanbidden alleen Allah en niet de profeet Mohammed, daarom willen zij ook geen Mohammedanen worden genoemd. De religie van moslims draagt de naam “islam”. Deze benaming is door Allah aan de religie gegeven. Hij zegt namelijk in de Koran, in hoofdstuk 5:3;

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

"Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, heb Ik Mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen."

De islam kent meer dan 1.5 miljard volgelingen aldus het PEW Research Center’s Forum on Religion and Public Life in een in 2009 gepubliceerd onderzoek. Dit betekent dat in het jaar 2009 ongeveer 23% van het totale aantal mensen op aarde moslim was aldus het Amerikaanse onderzoeksinstituut. Een goede reden dus om te zien wat de islam dan precies inhoudt. Om te beginnen is het goed om aan te geven dat de islam zowel innerlijke als uiterlijke aspecten kent. Dit betekent dat er zaken zijn waarin een moslim dient te geloven om zichzelf moslim te kunnen noemen, de innerlijke aspecten dus. Ook betekent dit dat er handelingen zijn die een moslim in de praktijk dient te brengen en niet zonder reden achterwege mag laten, de uiterlijke aspecten dus. De belangrijkste van deze innerlijke geloofszaken en uiterlijke handelingen zullen in diverse video’s verder worden besproken, voor nu zal ik mij slechts beperken tot een korte introductie ervan.

In een overlevering wordt vermeld dat toen de profeet Mohammed, vrede zij met hem, samen bij zijn volgelingen zat, er een man verscheen die de profeet vragen begon te stellen. Hij vroeg hem over een aantal zaken waarvan ik de eerste drie zal noemen;

De eerste vraag die de man stelde was; O Mohammed, vertel mij over de islam? Daarop antwoordde de profeet Mohammed, vrede zij met hem, door te zeggen; “De islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Dat je het gebed verricht, de zakaat (armenbelasting) afdraagt, vast gedurende de maand ramadan en dat je de hadj (bedevaart) verricht wanneer je hiertoe in staat bent.” De vijf zaken waar de profeet, vrede zij met hem, over spreekt zijn de vijf belangrijkste uiterlijke handelingen in de islam.

De tweede vraag die de man stelde was; vertel mij over de geloofsovertuiging? Daarop antwoordde de profeet Mohammed, vrede zij met hem, door te zeggen; “Dit is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de laatste dag en in het lot, zowel het goede als het kwade.” Deze zaken vormen gezamenlijk het fundament van de islamitische geloofsleer. De derde vraag die de man stelde was; vertel mij over de perfectie van het geloof? Daarop antwoordde de profeet Mohammed, vrede zij met hem, door te zeggen; “De perfectie van het geloof is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet. En ondanks dat je Hem niet ziet, je weet dat Hij je wel ziet.” Dit betekent dat de moslim die zichzelf wilt perfectioneren zich voortdurend bewust moet zijn van het feit dat zijn Schepper hem ziet. Dit zal vervolgens onvermijdelijk effect hebben op zijn handelingen en uitspraken.

Dat is de islam in een notendop; 5 fundamentele praktische zaken en 6 fundamentele zaken met betrekking tot de geloofsleer. Alle andere zaken in de islam vinden hun basis in deze 11 zaken. Aan u; de kijker, de mogelijkheid om meer over deze zaken te weten te komen door de andere video’s in deze categorie te bekijken. En natuurlijk niet alleen over deze onderwerpen, maar ook over vele andere onderwerpen zodat u de kans krijgt om meer te weten te komen over de misschien wel meest besproken religie ter wereld vandaag de dag, de religie van bijna een kwart van de wereldbevolking, de religie voor de gehele mensheid; de islam.