Nu moslim worden!

Wil jij moslim worden? Spreek hier en nu je geloofsgetuigenis uit!

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Nu moslim worden.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Ik begrijp dat je niet langer kunt wachten en dat je nu meteen moslim wilt worden. Ik ken het gevoel en zal je nu wat handvatten geven om nog tijdens deze video moslim te worden door het uitspreken van je geloofsgetuigenis en daarmee islam te aanvaarden als jouw religie en manier van leven. Alvast gefeliciteerd, je staat op de drempel van iets moois – laten we het gezamenlijk binnen stappen. Voor deze video zullen we gebruik maken van een overlevering van de woorden van de profeet Mohammed (vzmh) in de zgn. ‘Hadith jibril’ (dit is de tweede overlevering in de 40 Ahadith van Imam An-Nawawi). Deze overlevering bevat als het ware een samenvatting van de geloofsovertuiging en geloofspraktijk zoals deze aan de moslims is geleerd.

Allereerst is het belangrijk om voor jezelf na te gaan dat je moslim wilt worden om de juiste reden en dat je begrijpt wat de morele consequenties van je getuigenis voor jou zullen zijn. In de islamitische theologie heeft men het over niyaah wanneer we over de intentie van een daad spreken. Bij een goede daad hoort een goede intentie, dus laten we die als eerst voor ons zelf zuiveren: moslim word je uit vrije wil, niet omdat iemand jou dwingt of omdat je denkt dat een ander mens er blij van wordt. Moslim worden is in essentie een overeenkomst aangaan met God en daar hoort geen mens tussen te zitten! Dus: intentie zuiver? Check! Dan gaan we verder.

Met het uitspreken van de islamitische geloofsgetuigenis (ook wel: shahada) getuig je van de geloofsovertuiging van de moslims en dat je de bijbehorende handelingen belooft te verrichten omwille van God. We zullen hier wat dieper op in gaan. De geloofsovertuiging van de moslims slaat op hetgeen de moslims diep in hun hart erkennen als de basis van hun geloof. De moslims geloven in zes zaken: 

1. In Allah als de enige die het waard is om aanbeden te worden, de Schepper van al het geschapene, niets is Hem in enig opzicht gelijk

2. In de engelen (bijvoorbeeld in de engel Gabriel, maar ook de engel des doods, en de twee engelen die de daden van de mens opschrijven etc.)

3. In de profeten (niet alleen in het profeetschap van de profeet Mohammed vzmh maar bijvoorbeeld ook dat van Jezus, Mozes, Abraham, Noah)

4. In de heilige boeken in hun oorspronkelijke staat (o.a. de evangelies, de Torah en uiteraard als laatst gezonden boek de Koran)

5. In de Laatste Dag, waarop het oordeel over de Schepping zal worden uitgesproken

6. En moslims geloven in de Lotsbestemming.

Deze 6 punten vormen de basis voor het geloof van de moslim. Dus: intentie zuiver? Check! 6 Punten van het islamitisch geloof in je hart? Check! Dan gaan we verder. Na de zaken van het hart, komen de zaken van de rest van het lichaam. Een moslim is namelijk niet alleen iemand die gelooft, maar ook iemand die goede daden dient te verrichten. Het is geloven en vervolgens: doen! Als je moslim wilt worden dien je dus eerst naar je bedoeling of intentie te kijken: waarom doe ik dit? Vervolgens vraag je jezelf af: waar geloof ik dan in? En als laatste is de vraag: hoe handel ik hiernaar? Laten we naar dit laatste kijken, ofwel naar de 5 fundamentele handelingen in de islam. Deze zijn ook wel bekend als de vijf pilaren:

1. De getuigenis: getuigen dat er niets of niemand het waard is aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed vzmh Zijn dienaar en boodschapper is (hiermee accepteer je ook de voorgaande profeten zoals Jezus, Mozes, Abraham, etc.).

2. Het rituele gebed (salaat): 5x daags het rituele gebed verrichten op zijn toegewezen tijd.

3. De armenbelasting (zakaat) betalen: een percentage (2.5 %) van je ‘een jaar lang stilliggende’ geld verplicht afstaan aan de armen wanneer dit boven een bepaald niveau komt.

4. Vasten in de maand ramadan: de gehele maand ramadan vasten tussen het ochtendgebed en het eerste avondgebed (met enkele uitzondering op het gebied van leeftijd, gezondheid etc.).

5. De pelgrimage naar Mekka (Hajj): deze is verplicht om een maal in je leven te verrichten als je hiertoe in staat bent.

Het is van belang te begrijpen waar jouw getuigenis toe leidt: met de zuivere intentie, met het begrip van je geloof, ga je met het uitspreken van de geloofsgetuigenis een convenant of overeenkomst aan met God. Namelijk: dat je zult leven als een moslim, met als minimale voorwaarde het verrichten van de 5 pilaren van islam. Deze innerlijke zaken (de geloofsovertuiging) en uiterlijke zaken (de geloofspraktijk) zijn ons opgedragen door Allah en de profeet Mohammed (vzmh). Met deze getuigenis ga je dus als het ware een overeenkomst aan met Allah dat je je intentie zuiver zult proberen te houden, dat je de geloofsovertuiging zult proberen vast te houden en dat je de minimale verplichte zaken van de geloofspraktijk zult uitvoeren, voor zover deze binnen jouw vermogen liggen.

Dus: intentie zuiver? Geloofsprincipes in je hart? Aanvaarding van de uitvoering van de 5 pilaren? Dan ben je klaar om moslim te worden. Oké, laat dit voorzichtig bezinken. Adem in, adem uit. Klaar? We nemen nu gezamenlijk de geloofsgetuigenis door. Met het uitspreken hiervan ben jij moslim. We doen het eerst in het Nederlands zodat je goed begrijpt wat je zegt: 

Ik getuig, dat er niets of niemand,  het waard is om aanbeden te worden, behalve Allah.

En ik getuig, dat Mohammed (vzmh), Zijn dienaar en boodschapper is.

Nu in het Arabisch.

Ashhadoe. En laa ilaha. Illa Allah.

Wa ashhadoe. Enna Mohammadan. Abdoehoe wa Rasoeloeh.

Gefeliciteerd! Je bent nu moslim. Allah heeft al je voorgaande zonden vergeven, maar als je nog openstaande rekeningen hebt staan dien je die natuurlijk wel gewoon te vervullen! Vanaf deze afstand, hier in de studio geef ik je alvast een virtuele knuffel of bescheiden knikje, en zeg je: assalaamoe aleikoem! Wees welkom in de islam. Moge Allah je standvastig maken op het pad van de islam en vergeet ons niet in je gebeden. Het is vervolgens belangrijk dat je kunt gaan beginnen met het praktiseren van je geloof. Ondersteuning en begeleiding van je broeders of zusters in de islam is hierbij belangrijk. Neem contact op met ons via onze site en dan brengen we je in contact met moslims bij jou in de buurt.