Het doel van waaromislam.nl

Wat willen wij van waaromislam.nl precies?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het doel van waaromislam.nl.

In naam van Allah, De Barmhartige, de Genadevolle. Welkom bij waaromislam.nl, waar we er geen doekjes om winden: deze site is bedoeld om mensen te informeren over de Islam en de vele, oh zo vele misconcepties recht te zetten. Maar we zijn er ook vooral om jullie, je familie, je vrienden en collega’s uit te nodigen tot de islam. We zijn hier per slot van rekening niet alleen op deze aarde. In de Koran vinden we een van de belangrijkste motivaties voor het bestaan van deze site, wanneer er staat: “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.” (Koran 16:125).

Deze site behoort dus niet alleen een uitnodiging te zijn om moslim te worden, maar ook nog een uitnodiging in stijl, met wijsheid en pedagogisch vernuft. Daarnaast dienen we met jullie op de beste manier van gedachten te wisselen. De lat ligt dus hoog en we hopen dat Allah ons in staat stelt om deze doelstellingen te behalen. Wie zijn wij? Wij zijn een groep moslims van diverse komaf die met lede ogen het debat in Nederland heeft gevolgd en de stroom aan slordige informatie met een treurig hart aan zich voorbij zag trekken. Met waaromislam.nl willen we hier tegenwicht aan bieden. Zo hebben we voor jullie een speciale sectie waarin al te populaire misverstanden over de Islam uit de wereld worden geholpen. Daarnaast hebben we nog een afdeling met verhalen van mensen die zelf moslim zijn geworden – stuk voor stuk ontroerende verhalen van eigengereide mensen die geen angst hebben om tegen de stroming in te zwemmen.

Ook bevat de site een aantal onderwerpen die de basis van de islam toelichten: er wordt gesproken over de diverse profeten die moslims erkennen (van Adam en Noach, via Abraham en Mozes, tot Jezus en, uiteindelijk, Mohammed, vrede zij met hen allen). Ook  leggen we de fundamenten van de islam uit en lichten we uiteraard het belang van de koran toe. Als laatste bevat de site ook een aantal adviezen voor mensen die moslim willen worden of het net zijn geworden. Dit alles doen we met korte videoboodschappen, gepresenteerd door verschillende Nederlandstalige moslims. We proberen hierbij zo laagdrempelig mogelijk te zijn, zodat de video’s eenvoudig te begrijpen zijn. Verder proberen we ons te verre te houden van zaken waar twijfel of veel meningsverschil over is.

Je zult je mogelijk afvragen: voor wie is deze site bestemd? Het korte antwoord: voor iedereen. Het lange antwoord: deze site is bedoeld voor niet-moslims die meer willen weten over de basis van de islam of die benieuwd zijn waarom mensen hebben gekozen voor de Islam. Maar deze site is ook bedoeld voor moslims, want laten we wel wezen: als Allah ons in de koran de opdracht geeft om mensen op te roepen tot de islam, dan voelen wij die verplichting in ons hart en dienen wij simpelweg te volgen. Terug naar de dagelijkse realiteit: soms kun je vragen krijgen op school of werk. Veel van die vragen kun je beantwoorden, maar bij sommigen betrap je jezelf weleens dat je denkt: hè, hoe zat dat ook alweer? Dan is het altijd handig om even gauw een filmpje van 5 á 10 minuten te bekijken. Wie weet geeft het je inspiratie! Daarnaast krijgen sommige mensen die vragen niet een keer, maar honderd keer achter elkaar. Ook voor die mensen is deze site. Natuurlijk wil je het liefst iedereen te woord staat over de islam, maar dat lukt niet altijd. Wie weet wat voor excuses je hebt (geen tijd, kennis, mogelijkheid etc.).

Laat ons je helpen op indirecte wijze toch je plicht aan Allah na te komen: je zegt gewoon het volgende.” U vraagt waarom ik moslim ben? Check waaromislam.nl.” Met dat kleine zinnetje zou je zomaar een aanleiding kunnen zijn dat iemand op het pad van de islam terecht komt. Hoe mooi is dat! En laten we hopen dat wij van onze kant dan inmiddels zoveel ervaring en knowhow hebben opgedaan dat we iedereen kunnen uitnodigen op de weg van Allah, met wijsheid en pedagogische kwaliteiten, op de beste manier, en met de beste manieren. Dat zou fijn zijn. En wie weet, ben jij of je familie, vrienden of collega’s wel degene die besluit tot diegenen te behoren die Allah dienen op de beste manier, met volle overgave. Je bent in ieder geval zeer welkom!

In het kort: je bent geen moslim? Laat ons je informeren over Islam en over de reden dat wij moslim zijn, of zijn geworden. Je bent moslim? Kom je plicht na t.o.v. Allah  en nodig mensen uit tot de Islam. Doe het zelf of verwijs door naar onze site. Moge Allah ons allemaal leiden.