Begeleiding en ondersteuning

Het belang van begeleiding en hulp na je bekering.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Begeleiding en ondersteuning.

Nadat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, was weggevlucht van Mekka naar Medina, nam hij een bijzondere beslissing: hij verbond de moslims die met hem mee gevlucht waren (de Moehajiroen oftewel: Emigranten) met de moslims die al in Medina woonden (de Ansaar ofwel: Helpers). Zij werden gekoppeld om elkaar te versterken op maatschappelijk en religieus vlak. Een geleerde zei ooit dat “broederschap in geloof, ieder onderscheid in ras en verwantschap onderdrukt (..) en dat het daarmee het Islamitische voorschrift onderschrijft dat niemand boven de ander verheven is, behalve op basis van godsbewustzijn ofwel taqwa.”

Voor degene die een ontluikende interesse in de islam heeft of die net moslim is geworden, kan het concept van broederschap een onbekend fenomeen zijn. Of misschien is het woord weliswaar bekend, maar de praktische navolging ervan niet. Misschien kom je net als ik voort uit een zeer individualistisch ingestelde maatschappij, waar de meeste mensen een tegenprestatie verwachten als ze je ergens mee helpen.

Als je dan vervolgens kijkt naar de situatie in de tijd van de profeet Mohammed, dan zie je dat deze zeer zeker geen wereldse tegenprestatie van elkaar verwachtten. Een schrijver van de biografie van de profeet Mohammed, verwoordde het als volgt: “de Emigranten en de Helpers ondersteunden elkaar, waren onbaatzuchtig ten opzichte van elkaar  en vol hoffelijkheid en zelfopoffering.”. Dat zijn natuurlijk geen kleine beweringen en hoewel de praktijk soms afwijkt, dient deze situatie van hoffelijkheid en onbaatzuchtigheid zeer zeker de norm te zijn. Je mag er als ‘geïnteresseerde’ of nieuwe moslim zelfs aanspraak op maken. De Koran vermeldt in hoofdstuk 3:103 bijvoorbeeld dat de gelovigen het volgende dienen te doen, ongeacht welke tegenstrijdige achtergronden ze ook mogen hebben:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht, en jullie door Zijn gunst broeders werden(..)”

Concreet betekent dit dat we als moslims ervoor moeten waken om afstand tussen elkaar te laten ontstaan. Het betekent ook dat we wederzijdse verplichtingen hebben die er niet om liegen. Broederschap – in al haar onbaatzuchtige schoonheid – is zo goed als een verplichting van God!

Als je dus voor het eerst die interesse voelt in de islam, of net moslim bent geworden, dan dienen wij, de moslims die je voorgingen, onze plicht met onbaatzuchtigheid uit te voeren. Je kunt de vraag stellen waar die plicht uit bestaat. Dat hangt helemaal van jezelf af. Als je nog maar net naar de islam begint te talen, dan bestaat onze verantwoordelijkheid als moslims eruit, om je met kleine, maar zekere stappen, bekender met de Islam te maken. Dit kunnen we doen door je bijvoorbeeld mee te nemen naar een moskee bij je in de buurt, of naar een lezing, vrijdagpreek of koranrecitatie. Net zo gemakkelijk kunnen we je wat goede boeken aanraden die je kunt lezen op je weg naar de islam of een gesprek regelen met iemand die wat meer over de islam weet.

Als je al moslim bent, kan onze ondersteuning eruit bestaan, je te helpen met een zoektocht naar sterkere contacten met de rest van de moslimgemeenschap, of naar lessen bij jou in de buurt. Of misschien met iets veel praktischer en concreter zoals hulp met het gebed of tips omtrent het vasten of iets dergelijks. Dat je er recht op hebt, wil echter niet zeggen dat je er ook gebruik van moet maken natuurlijk. Uiteraard ben je vrij om je eigen weg te kiezen, zelf een lezing te bekijken online, of alleen een boek te lezen of je moskee in de buurt te bezoeken. Uiteraard, doe je ding! Bedenk echter wel: alleen is maar alleen. Daarnaast boor je ons iets belangrijks door de neus.

We dienen namelijk weliswaar onbaatzuchtig en vol zelfopoffering te zijn in dit leven, maar ons streven is uiteraard om het paradijs te behalen en daarvoor moeten we hard werken. De profeet (vzmh) zei ooit: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (overgeleverd door Anas ibn Malik in Bukharie en Muslim en o.a. te vinden in de 40 hadith van Imam An-Nawawi). Overigens trekken sommige geleerden het concept van broederschap hier nog verder: het is niet alleen broederschap in de islam, maar broederschap in de mensheid waar het hier om draait!

Kortom: of je nu slechts geïnteresseerd bent in de islam of pas moslim bent geworden,  we kunnen elkaar versterken, zoals de metgezellen van de profeet elkaar complementeerden en versterkten. We kunnen samen vasthouden aan de leiding van God en onze harten met elkaar verenigen om zo, gezamenlijk tot een krachtige vorm van broederschap te komen. Dus als je onze hulp kunt gebruiken, schroom niet!