Advies over trouwen

Trouwen; een grote verantwoording en grote gunst.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Advies over trouwen.

Trouwen is een onderwerp dat het bloed altijd wat sneller doet stromen en de harten sneller doet kloppen. Het is ook een onderwerp waar veel misverstanden over bestaan en wat voor onrecht kan zorgen, vooral in deze tijd en in deze maatschappij. Toch blijft het ons aantrekken, niet in het minst omdat velen van ons de volgende ervaring misschien wel herkennen: na de eerste vraag van ‘Goh, hoe lang ben je al moslim?’ volgt meestal al snel de volgende vraag: ‘Ben je al getrouwd?’ Of na deze vraag: ‘Goh, hoe lang praktiseer je al?’ volgt al snel: ‘Ben je al getrouwd?’

Sterker nog, vaak klinkt zelfs luttele seconden nadat je de geloofsgetuigenis hebt afgelegd: ‘Ben je al getrouwd?’ Of een maandje na je geloofsgetuigenis: ‘Ben je al getrouwd?’ Een ware anekdote is het volgende: bij een van de bekeerlingendagen was een geloofsgetuigenis van een zuster hoorbaar over de microfoon. Een half uur later werd er vanaf de mannenkant een briefje over de afscheiding naar de vrouwenkant gegooid van een broeder die wel met haar wilde trouwen! Deze broeder kende haar niet, had haar nooit gezien, gesproken of wist ook maar iets van haar. Toch wilde hij trouwen. En dit verhaal staat niet op zichzelf. Te vaak nog horen we verhalen van nieuwe moslims die door behulpzame broeders of zusters zo snel mogelijk aan een partner willen worden geholpen. Op zich een nobel streven, want het huwelijk is een belangrijke zaak, maar er zijn valkuilen!

Het huwelijk is blijkbaar iets wat ons bezighoudt, en met recht, want de profeet heeft gezegd dat ‘wanneer [je] trouwt, je de helft van je geloof hebt vervuld, dus wees je bewust van God aangaande de andere helft’. Als we kijken naar de redenen die een moslim kan hebben om te trouwen, dan komen de volgende zaken naar voren. In de Koran staat bijvoorbeeld een mooi vers (H30:21) over het samenkomen van man en vrouw:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"En het behoort tot Zijn Tekenen behoort dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis."

Met andere woorden: die prins op het witte paard, of die prinses op- waar willen mannen eigenlijk dat hun prinses mee komt aan rijden – een mooie cabrio? In ieder geval: God heeft ons geschapen om rust bij elkaar te vinden en heeft daarnaast vriendschap en genegenheid tussen ons doen ontstaan. Ook staat er in de Koran (2:187) dat “... zij zijn als gewaden  voor jullie en jullie zijn als gewaden voor hen." ‘Als gewaden zijn’ klinkt voor onze oren misschien wat raar, maar denk hierbij aan de verschillende uitleggen door Korangeleerden: gewaden beschermen je tegen zaken die verboden zijn maar ook tegen kou of warmte. Gewaden verfraaien het uiterlijk maar beschermen je ook tegen de blikken van de mensen. En niet alleen functioneert de man op deze manier voor de vrouw, maar de vrouw doet dit ook voor de man. Het is dus een mooie wederkerigheid.

Daarnaast kennen we de overleveringen van de profeet waaruit een andere, belangrijke motivatie voor trouwen naar voren komt: "Men kan een vrouw om vier redenen trouwen: haar rijkdom, haar afkomst, haar schoonheid en haar geloof. Degene die haar trouwt vanwege haar vaste geloof in Allah, zal een gelukkig leven. En niet alleen heeft de profeet gesproken over motivatie. Hij heeft het ook nog wat directer geformuleerd: “Oh jonge mannen, degene onder jullie die in staat zijn om een vrouw te onderhouden, moeten trouwen, want het weerhoudt de ogen (van de slechte blik) en het beschermt je tegen immoreel gedrag. Maar degene die het zich niet kan veroorloven, zou moeten vasten, want dat is een manier om seksuele verlangens te beheersen.”.

Hier is dus een belangrijke notie toegevoegd aan de eerder genoemde doelen van rust, genegenheid en vriendschap, de wederkerigheid van elkaar verfraaien, beschermen en een gevoel van veiligheid bieden. Het huwelijk beschermt je door jouw seksuele verlangens een gezonde en toegestane plek te geven, dat wil zeggen, binnen het huwelijk. Het is belangrijk om te beseffen dat seksuele verlangens ook daadwerkelijk een plek hebben binnen de Islam. Soms wordt de suggestie gewekt dat moslims niets van lichamelijke of emotionele genegenheid willen weten, maar hier is niets van waar.

Ik ben ooit aangesproken door een leerling van een protestantse school. Ik was daar op bezoek en vertelde iets over de islam. Ik kreeg allerlei brave vragen en vroeg hen vervolgens om de laatste tien minuten te vullen met wat zij beschouwden als ongepaste vragen. Een jongen vroeg mij vervolgens hoe het kon dat moslims zoveel kinderen hadden als ze helemaal niet aan lichamelijke genegenheid deden! Deze jongen had alle heisa over het niet handen schudden aangehoord en bedacht dat geen enkele moslimman geen enkele moslimvrouw mocht aanraken. Hij schrok dan ook toen ik hem vertelde dat lichamelijke genegenheid tussen huwelijkspartners als een vorm van aanbidding wordt beschouwd!

Degene die de rust en bescherming van een huwelijk kiest om zijn gevoelens hierin kwijt te kunnen, weet zich namelijk beloond door Allah omdat hij zijn verlangens niet ergens anders probeert kwijt te raken. Door bewust te kiezen voor jouw huwelijkspartner vervul jij dus een mooie daad. Het is niet voor niets dat de profeet het huwelijk zo belangrijk vond dat hij onder andere over degene die niet wilde trouwen, zei (in een vertaling van de betekenis): ‘Wat is er gebeurd met deze mensen dat ze zulke dingen zeggen, terwijl ik het gebed houd, maar ook slaap; terwijl ik vast maar ook eet, terwijl ik ook trouw? En degene die zich afwendt van mijn soennah (manier van leven) is niet van mij.’.

Trouwen is dus belangrijk in de islam, zoals we kunnen lezen in de Koran en kunnen horen van de woorden van de profeet. De realiteit is echter weerbarstiger. We kennen allemaal de verhalen van huwelijken die misschien wel met alle argumentatie van hierboven zijn begonnen, maar waar toch niet goed over nagedacht is. Om de profeet nogmaals te citeren in een vertaling van de betekenis: ‘voor degene die in staat is om een vrouw te onderhouden’ waarbij ‘onderhoud’ door sommige geleerden wordt uitgelegd als fysiek-relationeel maar door anderen weer op economische wijze. Dit is een belangrijke eerste stap om na te denken over het huwelijk. Natuurlijk: in deze dag en tijd werken veel vrouwen en zijn die meer dan bereid om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse kosten van het leven, maar uiteindelijk ben je als man verantwoordelijk voor het onderhoud van je gezin. Denk hier niet te lichtzinnig over: je familie heeft rechten over je en als je hier niet goed toe in staat bent, moet je op zijn minst dit aan je vrouw kenbaar maken of het met haar overleggen.

Daarnaast is het ook belangrijk om een partner te kiezen voor de juiste reden: trouw een vrouw omwille van haar geloof en je zult een gelukkig leven leiden. Elke andere reden zal op den duur vervagen. Geld, uiterlijk, positie – dat zijn vergankelijke dingen. Een sterk geloof zal jou als partner echter inspireren en uiteindelijk op de lange termijn van hoge waarde zijn. Wie wil er nu niet genieten van het Paradijs in de aanwezigheid van zijn of haar geliefde? Dit betekent dat je op de hoogte moet zijn van het karakter, de interesses en de achtergrond van je toekomstige partner. Neem geen genoegen met sociaal wenselijke beschrijvingen door anderen, maar bevraag elkaar. Zorg ervoor dat je elkaars goede kanten kent, elkaars nukken aankunt en dat je ook perspectief ziet, want de sterkste relatie is degene waarin de partners een gezamenlijke ontwikkeling doormaken. Ken elkaar dus als persoon, maar ook als moslim, voordat je het huwelijk aangaat.

Wees daarnaast bekend met de rechten en plichten van de man en vrouw als het gaat om het huwelijk in de islam. Zorg ervoor dat je een realistische blik hebt: als je in die eerste gesprekken merkt dat jouw visie op de rol van de man of vrouw in het Islamitisch huwelijk erg ver uiteen loopt met die van je mogelijke partner, dien je jezelf af te vragen of dat een goede voedingsbodem voor een langdurig huwelijk kan zijn. Zorg dus dat je kennis hebt van de islam, zowel van de basis als van de specifieke zaken omtrent het huwelijk. Maar laten we wel wezen: trouwen is een goede zaak en dient niet moeilijker te worden gemaakt dan nodig is. De realiteit van deze maatschappij en samenleving is, dat het jonge mensen gemakkelijk wordt gemaakt om relaties aan te gaan buiten het huwelijk.

De impuls van moslimjongeren om vervolgens jong te trouwen; net als diezelfde impuls van de pas bekeerde moslim – man of vrouw – en zijn of haar omgeving, is in wezen natuurlijk een goede! Echter: vanuit islamitisch optiek is het huwelijk een van de zaken waar je geen grappen over maakt. Je dient serieus na te denken over het belang van deze verbintenis. Het is geen simpele verkering die dan weer aan, dan weer uit is. Het is geen losse relatie waar je af en toe even aan denkt. Het is een overeenkomst die een man en vrouw aangaan voor het oog van de gemeenschap, maar ook voor God, de Alziende. Hierbij zijn meer mensen betrokken zijn dan alleen deze man en vrouw. Een huwelijk verenigt ook twee families. Het zorgt ervoor dat een man zijn verantwoording neemt voor de zorg van zijn vrouw en dat de vrouw haar verantwoording neemt in de zorg voor haar man.

Het is dus van belang dat je als man in staat bent om te zorgen voor je vrouw (en de eventuele uitbreiding van je gezin). Je hebt dus behuizing nodig, en in deze tijd ook een goede opleiding, werk, maar ook kennis van het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving. Dit laatste kan mensen verbazen. Wat hebben wij als moslims die willen trouwen te maken met de Nederlandse samenleving? Wij trouwen omwille van de liefde en bescherming voor elkaar, maar vooral ook omwille van God en de aanmoediging van zijn boodschapper, Mohammed.

Zoals eerder gezegd is de realiteit weerbarstiger: een islamitisch huwelijk wordt door de Nederlandse staat op zichzelf staand niet erkend. Sterker nog, de Nederlandse wet kent de bepaling dat diegene strafbaar is, die een religieus huwelijk sluit tussen twee mensen die niet eerder een burgerlijk huwelijk zijn aangegaan. Je dient hier dus rekening mee te houden als je besluit tot een Islamitisch huwelijk. Er wordt dan ook geadviseerd om ook diegene te beschermen die jouw huwelijk sluit (de zgn. ‘wali’/vertegenwoordiger van de vrouw of imam) door eerst een burgerlijk huwelijk aan te gegaan.

Voor degenen die denken dat dit een probleem is: dat hoeft het niet te zijn. De islamitische wetgeving heeft ons handvatten gegeven om met de wetgeving van een niet-Islamitisch land om te gaan. Er wordt geadviseerd dat zolang een specifiek stuk wetgeving niet tegen de Islamitische wetgeving in gaat of je dwingt tot een zonde, dat er dan er geen probleem hoeft te zijn.

Je kunt dit burgerlijk huwelijk misschien als een last ervaren maar de realiteit is als volgt: als je enkel een Islamitisch huwelijk sluit en een van de partners komt te overlijden of besluit de benen te nemen, dan veroorzaak je problemen voor de achterblijvers. De staat zal jou niet erkennen als wettelijke partner waardoor je belangrijke rechtsveiligheid ontbeert op het gebied van woonvesting, erfrecht en nog belangrijker: de gevolgen voor je kinderen zijn ook niet mals. Je zult door de Nederlandse staat simpelweg worden gezien als een vriendje of vriendinnetje. Niet meer, niet minder. Er wordt dus geadviseerd om er voor te zorgen dat je partner rechtsbescherming heeft, door hem of haar ook per burgerlijk huwelijk te huwen, of desnoods door een samenlevingscontract aan te gaan naast je Islamitische huwelijk, mogelijk in combinatie met Islamitisch correcte huwelijkse voorwaarden of een testament.

Dan neem je in ieder geval je verantwoordelijkheid als jij of je partner overlijdt. Maar het kan helaas nog erger. Soms nemen partners het huwelijk niet serieus en nemen ze de benen. Nu zul je misschien zeggen: we zijn getrouwd omwille van God en voor de ogen van God. Mijn partner, indien deze de benen neemt, zal ook door God beoordeeld worden. Dat is uiteraard correct en je vertrouwen in God is prijzenswaardig. Vergeet echter niet je ‘kameel vast te binden’, waarmee ik maar wil zeggen: zorg ervoor dat je op serieuze wijze je toekomst zo veilig mogelijk probeert te stellen, voor zover binnen jouw mogelijkheden. Doe hetgeen goed voor jou en je partner is, in zoverre als jij dat kunt. Dan kun je waarlijk zeggen: ik vertrouw op God, en daarnaast heb ik alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag.

Dit wordt geadviseerd omdat we allen mensen zijn, met onze goede kanten, maar ook met onze gebreken. En helaas komen die gebreken het sterkst naar voren in zaken van de liefde of het verbreken van de liefde. Teveel verhalen zijn ons bekend van vrome moslimvrouwen, die zwanger en al het huis uit worden gezet en bij de gemeente om hulp moeten aankloppen. Dit is niet van de Islam, dit dient niet te gebeuren. Maar het gebeurt wel en we moeten daarin realistisch zijn, ons hier tegen uitspreken en elkaar hiertegen beschermen.

Het is niet voor niets dat de Koran ons ten strengst gebied om ook in slechte tijden goed voor elkaar te zijn. Want, we willen er liever niet over praten, maar stel dat het toch even niet goed gaat, dan dienen we het volgende bevel uit de Koran (H4:19) te onthouden:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

"En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft."

In het kort: er wordt geadviseerd om jezelf te ontwikkelen als moslim en kennis op te doen, goed uit te zoeken wie je partner is en wat voor karakter deze heeft, maar ook hoe deze leeft als moslim. Biedt elkander verdere veiligheid door godsvruchtig te leven en de wetten van God te respecteren. Bedenk ook dat men adviseert dat het verstandig is om een burgerlijk huwelijk aan te gaan: als er iets onverwachts gebeurt dan sta je veilig wat betreft je rechten in deze maatschappij. En dit is ook wat men geoorloofd acht vanuit de islamitische wetgeving. Moge God ons beschermen tegen ons eigen en elkaars onrecht, onze verbintenissen zegenen en ons bijeen brengen in het goede. Amien.