Advies over de eerste stappen

Advies over de belangrijkste zaken na je bekering.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Advies over de eerste stappen.

Je hebt zojuist de geloofsgetuigenis uitgesproken. Met volle overtuiging heb je de wereld en jezelf laten weten dat je gelooft dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is. Mogelijk heb je flink wat onderzoek gedaan naar wat de islam precies inhoudt. De hoeveelheid tekst die je daarbij om de oren sloeg is niet mis.

Daarbij kwam je misschien wel de volgende lijstjes tegen: islam heeft vijf zuilen (de getuigenis, het gebed, armenbelasting, het vasten tijdens de maand ramadan, de pelgrimstocht naar Mekka). Verder ben je misschien de omschrijving van het geloof tegen gekomen: imaan (geloof) bestaat uit het geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de laatste dag, en geloof in de voorbeschikking (zowel het goede als het kwade ervan). Misschien ben je ook tegen gekomen dat je beloond wordt met het paradijs als je ‘gelooft en goede daden verricht ‘(Koran 2:25). Dat de essentie van moslim zijn is: ‘aansporen tot het goede en verbieden [van] het kwade en houden [van] het gebed en betalen [van] de zakaat en gehoorzamen [van] Allah en Zijn boodschapper’ (Koran 9:71).

Misschien had je wel voldoende ruimte op je harde schijf om al deze zaken op te slaan, misschien brandde je zelfs wel van verlangen om er meteen mee aan de slag te gaan. Bedenk echter wel: de eerste moslimgemeenschap had de profeet Mohammed(vrede zij met hem) 23 jaar bij zich om in alle rust en met alle overzicht de principes van de Islam tot zich te nemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je als nieuwe moslim ook 23 jaar neemt om de moslim te worden die je wilt zijn, maar het betekent wel dat je de tijd moet nemen om de islam beter te leren kennen. Maar waar begin je? Laat uiteraard eerst die zaken weg, waarvan je zeker weet dat ze niet goed voor je zijn – drugs, alcohol, etc – en vervolg dit met goede daden, de basis van de islam. Het is overgeleverd dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd dat de meest geliefde daad bij Allah de ‘goede daad is die met regelmaat en constantie wordt verricht, zelfs al is het slechts weinig’.

Het heeft geen zin om je volledig in de islamitische wetskennis te storten als je niet of nauwelijks je gebed kunt kunt verrichten. Het is dus beter om bij het begin te beginnen dan met de onderwerpen die je later ook nog wel kunt bestuderen. In het gebed vind je vervolgens de mogelijkheid om op veel verschillende manieren te groeien als mens en als moslim. De basis ligt in de vijf dagelijkse gebeden. Deze bestaan uit eenvoudig te volgen handelingen, smeekbeden en kleine stukjes Koranische tekst. Het is je dagelijkse punt van contact met je Heer. Het is je dagelijkse spirituele reiniging. Het is een rustpunt in de hectiek van het moderne bestaan.

Als je jezelf ergens op zou kunnen richten na het uitspreken van je geloofsgetuigenis, dan is dat wel het gebed. Als je de vijf dagelijkse gebeden eenmaal onder de knie hebt, kun je deze weer uitbreiden met vrijwillige gebeden, met langere verzen uit de Koran, met meer smeekbeden. Op die manier til je jezelf op natuurlijke wijze naar een hoger islamitisch bewustzijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat al die andere pilaren, geloofsleerstellingen, wetskennis en andere zaken er niet toe doen. Maar maak het jezelf makkelijk en begin met de beste goede daad – het gebed – en vindt hierin je regelmaat. Vervolgens breid je deze vaardigheid langzaam uit. Je bent als moslim namelijk nooit uitgeleerd.