Blog

Nieuwsbrief september 2015

In deze editie: DOS in Dordrecht, nieuwe bekeringsverhalen en Koran en Wetenschap. Lees verder...

Onderwijs veldsprekers

Afgelopen week kregen de veldsprekers les in de kernwaarden van de islam, het christendom en het atheïsme. Lees verder...

Bezoek aan Zeeland

In het kader van een interreligieus dialoog over religie en samenleving was waaromislam.nl aanwezig in Goes-Zeeland. Lees verder...

Cursusdag veldsprekers

Het sprekersteam van waaromislam.nl werd ditmaal onderwezen in de regelgeving betreffende moslims die leven in een land waar zij als religieuze groep een minderheid vormen. Lees verder...