Ismael werd moslim

"De islam leerde me respect voor mijn ouders."

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Interviewer: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de duivel, in de naam van Allah barmhartige, de genadevolle. Alle lof zij Allah, vrede en zegeningen zij met de boodschapper van Allah, voorts. Welkom bij waaromislam. En wie hebben we hier nu weer zitten? Het is Ismael. Eerst even wat algemene gegevens, hoe oud ben je beste broeder?

Ismael: Ik ben 20 jaar.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Utrecht.

En hoelang ben je moslim?

Drie jaar alhamdoulillah (alle lof zij Allah).

Dat waren de algemene gegevens, heel zakelijk. De eerste vraag; hoe zag jou leven eruit voordat Allah, geprezen en verheven is Hij, jou heeft geleid naar de islam?

Geprezen is Allah, ik was een doorsnee jongen die graag naar school ging. Ik werkte, had vriendjes en vriendinnetjes waar ik mee speelde. Ik was vrij jong toen iets in mijn hoofd zei: er is meer dan dit. Ik ben bij vriendjes en vriendinnetjes thuis geweest en hing er dan een schilderij van Mekka en vroeg dan wat is dit? En waarom bidden jullie?

Marokkaanse vriendjes?

Ja en Turkse ook.

Zo is je interesse als het ware aangewakkerd?

Ja inderdaad.

Wat trok je dan het meeste aan?

De saamhorigheid, vooral met de maand ramadan. Me vriendjes waren buiten en zeiden dan we mogen niet eten en ik wilde dan ook niet eten want ik wilde met hun meedoen. Dit kan ik niet uitleggen, dit zit echt van binnen, geprezen is Allah.

Ik zie dat je echt intens gelukkig bent.

Ja, absoluut.

Natuurlijk de saamhorigheid, maar hoe gaat de stap naar de islam toe?

Ik zei tegen mijn moeder dat ik had geleerd over de islam. Ik ben trouwens niet gelovig opgevoed, mijn moeder heeft altijd gezegd dat als ik een geloof kies dat ze er achter zou staan en als ik  gelukkig zou zijn, dan zijn mijn ouders dat ook. En ik heb verteld dat ik moslim wilde worden, me moeder was daar eerst wel wat op tegen. Want ze dacht dat ik dingen zou gaan doen wat we op tv vaak zien, ik heb haar uitgelegd dat dat niet Islam is en dat de Islam veel mooier is.

Is haar beeld inmiddels veranderd?

Ja, alle lof zij Allah.

Als gevolg van jou goede gedrag natuurlijk he?

Absoluut!

Veel voorkomend: bekeerlingen vertonen goed gedrag en de ouders slaan compleet om.

Ik hoor mijn moeder nog zeggen; waren er maar een paar neefjes van jou ook moslim geworden, haha alle lof zij Allah. Ik vond het wel mooi dat ze dat zei, soms blijft het wel moeilijk met momenten, dan komt ze naar mij toe met aparte vragen. Ik laat haar de islam ook zien. En ik hoop met heel mijn hart dat mijn moeder, vader, zus en familieleden moslim worden in sha Allah /met de wil van Allah.

Dua/smeekbede voor ze doen.

Voor iedereen met de wil van Allah!

Haha lekker idealistisch. Dan even terug naar het moment waarop je de shahada/geloof getuigenis uitsprak, wanneer was dat?

Dat was drie jaar geleden in de moskee tijdens de ramadan, op de nacht van Laylat ul qadr (de waardevolle nacht). Daarvoor had ik met salat el Isha (laatste gebed van de dag) mijn geloof getuigenis gedaan. Dat was zo geweldig, geprezen is Allah, het leek alsof ik opnieuw was geboren. Alles viel weg, dat gevoel was gewoon te mooi.

En als je dan terugkijkt op je pre-Islamitische tijd, wat is voor jou gevoelsmatig de grootste verandering?

Dat ik toch meer ben gaan nadenken over de omgang met mijn ouders en andere mensen. Ik was vroeger nogal snel geneigd om gauw mijn conclusies te trekken. Ik weet nu hoe het zit, alle lof zij Allah.

Hoe voel je je nu? Ik weet dat het heel moeilijk is maar omschrijf het eens.

Ik voel me gewoon heel erg trots dat ik moslim ben alle lof zij Allah. Als iemand aan mij vraagt waarom ben je dan trots? Ik weet zeker dat we na ons dood terug zullen keren naar onze Heer en ik weet dat we zullen afgerekend worden voor onze goede en slechte daden. En ik vind het gewoon een mooi gedachte dat ik na mijn dood mijn Schepper zal zien. Wat ik ook nog wilde vertellen; ik heb laatst gedroomd dat, het is echt een prachtige droom! Ik was in Mekka –ik ben er nog niet geweest- ik zat met me rug tegen de Ka’aba (heilige huis van Allah) aan. Het was zo prachtig en ik krijg steeds meer van zulke dromen.

Moge Allah het voor je vergemakkelijken om naar Mekka te gaan.

Insha Allah! (als Allah het wil)

Heb je nu je zelf – alhamdoulillah – moslim bent, advies voor bekeerlingen? Er lopen hier zoveel bekeerlingen rond, heb je een advies voor deze mensen?

Ja zeker, als je moslim word, alhamdoulillah dat is helemaal goed want dit is de juiste weg. Maar neem niet te veel hooi op je vork. Je moet het zo zien dat als je een glas hebt en je draait de kraan helemaal open dan gaat het overlopen. Het moet druppelen zodat je niet te veel tot je neemt, het is belangrijk dat je dingen gaat leren maar je moet er wel je tijd voor nemen. Niet zomaar iets aannemen van iemand als hij het zegt, onderzoek het en dan weet je het zeker.

Heb je ook een advies voor geboren en getogen moslims, namelijk in de omgang naar bekeerlingen. Ben je zelf warm ontvangen?

Absoluut, naar die broeders en zusters toe wil ik zeggen; blijf het zo doen. Want ik heb die warmte gevoeld en ik wil dat nieuwe moslims ook dat gevoel krijgen zodat ze insha’Allah een mooie binnenkomst krijgen.

Slotvraagje: de islam word heel verward met dogmatiek, de religie van de regels, hoe kijk jij naar dat standpunt?

Geprezen is Allah. Allah de verhevene heeft de Koran geopenbaard aan de profeet Mohammed en ik vind dat regels gelden om handhaving te hebben. Als je geen regels hebt ga je allemaal rare dingen doen. Ik zie het zo: de islam heeft de regels zo vastgesteld om de mensen het goede te laten overkomen. dus niet het slechte maar juist het goede. Sommige mensen zeggen waarom vijf keer per dag bidden, doe waar je zin in hebt, bid wanneer je wilt. Maar dan is het toch moeilijk om aan die mensen te leggen, het is maar 2 of 3 minuten. En wat je ervoor terugkrijgt is vele malen groter.

Prachtig einde, beste broeder moge Allah je belonen.

(Opname door islaamtv)